Dainiaus Gaižausko biuras jau dirba įprastu grafiku.

Naujienos

Dėl bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtros Marijampolės regione

Jeigu Marijampolės savivaldybės vadovai ignoruos bendruomenės pastabas ir atsisakys ieškoti kompromiso, gali žlugti regioninis projektas, kurio pagrindinis tikslas sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Dėl projekto įgyvendinimo skaidrumo bei viešinimo stokos įsiliepsnojo konfliktas tarp Marijampolės bendruomenės ir savivaldybės vadovybės.

Šios savaitės pradžioje į mane kreipėsi Marijampolės miesto Naujųjų Tarpučių bendruomenės gyventojai, kurie, atskleidę konflikto aplinkybes su Marijampolės miesto savivaldybės vadovybe, prašė pagalbos sprendžiant šią problemą. Aptarėme veiksmus, kuriuos būtina padaryti visiems nedelsiant, kad nesugriaunant šio labai svarbaus projekto eigos būtų padaryti sprendimai, tenkinantys visas puses.

Šią savaitę:
Būtina įtikinti visus tarybos narius nestumti šio projekto ,,buldozeriu“.
Prašyti, kad iš būsiančio tarybos posėdžio darbotvarkės būtų išbrauktas klausimas ,,Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“.
Reikalauti pradėti platų ir išsamų projekto viešinimą bei dialogą su bendruomene šiuo klausimu.
Tai, kad iki šiol šis projektas nesulaukė Marijampolės savivaldybės Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto dėmesio, yra labai keistas faktas, todėl siekti, kad šis klausimas būtų šio komiteto darbotvarkėje tol, kol bus atsakyti visi klausimai.
Į šios situacijos problemos sprendimą įtraukti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus.

Vakar situaciją Marijampolės savivaldybėje aptariau su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, viceministre Vilma Augiene bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės globos įstaigų vedėju Dariumi Pauliukoniu. Pastarieji sutiko iškart reaguoti bei maksimaliai padėti sprendžiant šią problemą. Rytoj šį klausimą aptarsime su Marijampolės savivaldybės meru P. Isoda bei LVŽS frakcijos tarybos nariais. Pirmadienį suplanuotas antras susitikimas su ministru L.Kukuraičiu.

Apie priimtus sprendimus ir problemos sprendimo eigą informuosiu papildomai.

Populiariausios