Dainiaus Gaižausko biuras J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė Mob. 8-612-02802 Darbo laikas: I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45 (Pietų pertrauka 12:00-13:00)

Biografija

BIOGRAFIJA

Esu marijampolietis, gimęs 1975 metais. Užaugau dorų, darbščių, mylinčių Lietuvą pedagogų šeimoje. Teisingumas, sąžiningumas, atsakingumas  mums su seserimi  buvo skiepijami nuo pat mažens, todėl dėkoju savo tėvams už tai, kad šiandien esu toks, koks esu -  nepakantus neteisybei, drąsiai ir negailėdamas jėgų nuolat kovojantis už teisingumą. Vidumi jaučiu, kad visa tai, kas manyje įskiepyta nuo vaikystės, yra vertybės, kurios padeda prasmingai gyventi, nes tai, ką darau, yra nesavanaudiška ir dažniausiai  daroma  dėl kitų žmonių, Lietuvai. Visas šias vertybes, kartu su žmona dabar bandome perduoti savo dviem dukroms.

 Baigiau Marijampolės 6-ąją vidurinę mokyklą, dabartinę Sūduvos gimnaziją. Iš karto, norėdamas eiti prasmingiausiu keliu, įstojau į Lietuvos policijos akademiją, nes noras tapti kriminalistu man susiformavo dar paauglystėje. Tirti nusikalstamas veikas, ieškoti nusikaltėlių, nuolatiniai pavojai ir vis nauji iššūkiai ieškant teisingumo mane tiesiog traukte traukė. Niekad neužmiršiu to didingo jausmo, kai daviau Lietuvos policijos pareigūno priesaiką. Drąsiai galiu teigti, kad šios priesaikos niekada nesulaužiau.

 1996 metais baigiau Lietuvos policijos akademiją, man buvo suteikta vidaus reikalų įstaigų valdininko kvalifikacija ir teisės bakalauro laipsnis. Šias studijas baigiau gerais pažymiais, todėl be konkurso galėjau tęsti dienines teisės magistro studijas. Tačiau gavęs pasiūlymą dirbti išsvajotą kriminalisto darbą Marijampolėje, aš net nesudvejojau  ir tais pačiais metais pradėjau dirbti Marijampolės miesto rajono policijos komisariato kriminalinės policijos jaunesniuoju inspektoriumi. Norėdamas įgyti vis naujų žinių, jau kitais metais neakivaizdiniu būdu pradėjau teisės magistro studijas Lietuvos teisės akademijoje. 1999m.  ją baigiau ir man buvo suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Noras tobulėti mane lydėjo visą gyvenimą, nes žinojau, kad tik taip galiu tapti profesionaliu savo srities atstovu.  Niekad neskaičiavau nei darbo dienų, nei valandų, dirbau netausodamas jėgų ir negailėdamas savęs, o ištirtų nusikaltimų skaičius ir noras tobulėti neliko nepastebėtas vadovybės. Esu dėkingas šiai profesijai, už galimybes tobulintis ne tik Lietuvoje, bet ir  Jungtinėse Amerikos Valstijose ATF tarptautinėje policijos akademijoje,  vėliau  Vokietijoje  Europos policijos koledže,  Lenkijoje Tarptautiniame policijos mokymo centre, Suomijoje Nacionalinėje policijos mokykloje bei Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos Švietimo ministerijos mokymo ir personalo vadybos institute.

Kaip ir minėjau, 1996 metais  pradėjau dirbti  Marijampolės miesto rajono policijos komisariato kriminalinės policijos jaunesniuoju inspektoriumi. Tai pirmasis laiptelis,  nuo kurio pradeda visi ką tik ,,iškepti“ kriminalistai.  Šiame padalinyje tyriau visų rūšių nusikalstamas veikas.  1998 metais buvau perkeltas į Policijos departamento prie VRM Marijampolės zonos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos  nusikalstamų susivienijimų kontrolės poskyrį bei buvau paaukštintas  į inspektoriaus pareigas, dar po metų suteiktas vyresniojo inspektoriaus laipsnis. Gavęs užduotį suformuoti kriminalinės policijos padalinį ir jam vadovauti, Kalvarijos policijos komisariate pradėjau dirbti nuo 2001 metų, kriminalinės policijos komisaru inspektoriumi.   Po penkerių metų man suteiktas komisaro laipsnis.  Dirbant šiame komisariate, 2009 metais buvo aptiktos korupcijos apraiškos aukščiausiuose teisėsaugos sluoksniuose, tuomet aš ir dar šeši Kalvarijos kriminalistai stojome į labai sudėtingą kovą. Staiga tapau ,,didele grėsme“ policijos sistemoje, o 2011 metais net buvo panaikintas mano užimtas Kalvarijos policijos komisariato viršininko pavaduotojo etatas. Vietoj jo vieninteliame Lietuvoje Kalvarijos policijos komisariate buvo įsteigtas pats žemiausias tyrėjo etatas, nuo kurio kažkada pradėjau karjerą policijoje. Turbūt tie, kas sugalvojo šį manevrą, tikėjosi, kad būsiu išdidus ir nesutiksiu užimti šios pareigybės. Anaiptol, aš parašiau prašymą ir sutikau eiti paties  žemiausio rango tyrėjo pareigas. Tai padariau dėl to, kad kova dar buvo nesibaigusi, o aš vidury kovos niekad  nesitraukiu, todėl labai stipriai apsiskaičiavę tuometiniai vadovai padarė didelę klaidą, nes nežinojo, kad būtent tokie žingsniai mane tik dar labiau stiprino, galiausiai susikompromitavę vadovai turėjo palikti savo postus, o aš vėl buvau paaukštintas iki vyriausiojo tyrėjo Vilkaviškio rajono policijos komisariate. Šiame komisariate ilgai neužsibuvau, nes Lietuvos policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui  įsteigus visose apskrityse antikorupcinius Imuniteto padalinius, 2012 metais laimėjęs atranką, tapau Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus viršininku. Dirbant šiame padalinyje, man buvo suteiktas vyresniojo komisaro laipsnis.

2016 metų birželio 1d., pasirinkęs politiko kelią, išėjau į pensiją, nes pagal Lietuvos įstatymus policijos pareigūnui draudžiama dalyvauti politikoje.

 Be abejo, tos pačios mano charakterio savybės. Noras išbandyti save ekstremaliose sąlygose, dar labiau užgrūdinti charakterį, sustiprinti save ir taip vėl patobulėti bei įgauti vis naujų įgūdžių, nes dalyvavimas tokiose misijose - neįkainojama patirtis. Tik būdamas būtent tokiose vietose, kuriose neatšalę dar neseniai vykusio karo pėdsakai, kur kiekvieną dieną dirbdamas negali garantuoti, kad tai ne paskutinė tavo gyvenimo diena, kur supranti, kad klaidos kaina yra gyvybė, suvoki,  kokios tikrosios gyvenimo vertybės.

Po kelis metus vykusio kruvino etninio konflikto nuo 1999 metų į misiją Kosove vyko policijos pareigūnai iš daugiau nei 48 pasaulio valstybių realiai vykdyti pilnas policijos pareigūnų funkcijas:  patruliuoti, užtikrinti viešąją tvarką, tirti kriminalinius bei karo nusikaltimus, sulaikyti nusikaltėlius bei padėti atsikurti vietinės policijos sistemai. Aš šioje misijoje dalyvavau 2004-2005 metais, buvau paskirtas Lietuvos policijos misijos grupės vadu. Kosove dirbau Prištinos regiono Ypatingai sunkių nusikaltimų tyrimo padalinyje THOR,  vėliau vadovavau šiam padaliniui. Būdamas misijoje, dar kartą įsitikinau, kad teisingumas, padorumas, drąsa, atsakingumas bei kilnumas – tai vertybės, kurios padeda žmonėms išgyventi, nes būtent jos vienija žmones, daro juos stipresnius ir geresnius. Tiesą sakant, mes valdžiai nesipriešinome,  tik dirbome savo darbą – tyrėme nusikalstamas veikas, padarytas tam tikrų asmenų. O jeigu ten figūravo ir pareigūnai, mes negalėjome to nutylėti. Yra numatyta, kokių veiksmų privalome imtis, sužinoję apie nusikalstamą savo sistemos pareigūnų veiklą. Mes elgėmės taip, kaip privalo elgtis kiekvienas priesaiką davęs policijos pareigūnas.  Svarbu tai, kad ši mūsų visų kova, nors buvo ilga ir sudėtinga, tačiau tapo pavyzdžiu, o Lietuvos žmonės pamatė, kad net mažuose Lietuvos mieteliuose yra drąsių, ryžtingų ir vieningų policininkų, kurie bet kokia kaina pasiryžę įvykdyti savo pareigą. Kai labiausiai reikėjo pagalbos, į gynybą įsijungė Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas bei ginti padėjo daugybė asociacijų, profesinių sąjungų, Nepartinis demokratinis judėjimas, žinomi žmonės, tarp jų garsus advokatas a. a. Kęstutis Čilinskas. Vyko sudėtingi teismų procesai, protesto akcijos, kova truko beveik trejus metus, tačiau ji buvo prasminga. 2011 m. pasikeitus policijos vadovybei, galėjome švęsti pergalę. Tai dar vienas pavyzdys, kada ir kaip tam tikros vertybės suvienija žmones.

Sauliui Skverneliui tapus generaliniu komisaru, pagaliau policijos sistemoje buvo priimtas sprendimas įsteigti antikorupcinius savarankiškus padalinius visose apskrityse, privalančius tirti korupcines nusikalstamas veikas policijos sistemoje, vykdyti korupcijos prevenciją bei saugoti policijos pareigūnus nuo nusikalstamo poveikio, trukdančio jiems sąžiningai vykdyti pareigas. Nuo pačios pradžios vadovavau šiam padaliniui ir džiaugiuosi, kad per pakankamai trumpą laiką pavyko sukurti ypač profesionalų padalinį ir pradėti efektyvią kovą su korupcija Marijampolės apskrityje. Per nepilnus penkerius metus mums pavyko ,,neutralizuoti“ pusšimtį susikompromitavusių pareigūnų: vieni policijos sistemą paliko su baudžiamosiomis bylomis, dalis pabėgo vos pajutę, kad Imunitetas pradeda tikrinti, ar jų gyvenimo lygis atitinka gaunamas pajamas, dar kiti  dėl nustatytų ryšių su asmenimis, linkusiais nusikalsti.  Šis darbas buvo vienas įdomiausių mano gyvenime, o kai tam tikra informacija praras slaptumo žymos būtinumą, tuomet norėčiau parašyti atsiminimų knygą ir papasakoti žmonėms, kokia buvo mano kovos pradžia su korupcija policijos sistemoje ir ypač Marijampolės apskrityje. Patikėkite, jei pavyks man įgyvendinti šį norą, manau, knyga bus labai įdomi ne tik marijampoliečiams.

Geriausias apdovanojimas, kai matai ir jauti, kad žmonės tave įvertina, tavimi tiki ir pasitiki. Paskutiniais metais į mane pagalbos kreipėsi daugybė žmonių ir ne tik marijampoliečių, pamenu netgi iš Klaipėdos atvykę žmonės prašė pagalbos. Nė vienam iš jų neatsakiau, o jei problemos būdavo tokios, kurioms išspręsti neturėjau įgaliojimų, visada suteikdavau reikiamą konsultaciją ar suvesdavau su tam tikromis tarnybomis, kurios tokias problemas spręsdavo.  O apdovanojimų turiu tikrai ne vieną, už pavyzdingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus esu paskatintas  policijos pasižymėjimo ženklais: antrojo laipsnio ,,Angelas Sargas", trečiojo laipsnio „Už nuopelnus", pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“,  Antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, Jungtinių Tautų Organizacijos medaliu ,,Už dalyvavimą Taikos įvedimo misijoje“. 2014 metais už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos  paminėjimo proga, apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklu  ,,Už nepriekaištingą tarnybą". 2015 metais Policijos generalinio komisaro įsakymu už nuopelnus policijos sistemai apdovanotas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus".  Tais pačiais metais už drąsą ir principingumą atskleidžiant ir tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas pareikšta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka bei apdovanotas vertinga dovana - vyriausybiniu rankiniu laikrodžiu.

Kovodamas su korupcija policijos sistemoje bei gilindamasis į jos kilmės priežastis valstybėje, pamačiau, kad šių dienų didžiausia grėsmė Lietuvai yra korumpuoti politikai, atsakingi už valstybės valdymą. Esu įsitikinęs, kad efektinga kova su korupcija gali būti tik tada, kai ji neaplenks Seimo, nes daugiausia korupcijos apraiškų yra būtent čia. Korupcija, mano manymu,  yra vienintelis reiškinys mūsų valstybėje, kuris  per 26 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metus  puikiausiai gyvavo prie visų buvusių vyriausybių, nestabdomai ir nuosekliai vystėsi įgaudama naujas formas ir taip išplito, kad šiuo metu yra viena pavojingiausių valstybės problemų, galinčių ją sunaikinti iš vidaus. Tai, kad šio reiškinio mastai Lietuvoje pasiekė aukščiausią pavojaus lygį, signalizuoja ir Europos Sąjungos kovos su korupcija ataskaitoje užfiksuoti duomenys -  net  95 % Lietuvos piliečių mano, jog korupcija šalyje yra plačiai paplitusi. Matydamas, kokie žmonės ir kokių siekių vedami veržiasi į Seimą, nebegaliu likti abejingas ir pasyviai tai stebėti, todėl pasirinkau politiko kelią, nes noriu kovą su korupcija perkelti į Seimą. 

 

IŠSILAVINIMAS

 
 

1996

Marijampolės miesto ir rajono policijos komisariatas, kriminalinės policijos jaunesnysis inspektorius 

 
 
 

1999

Lietuvos teisės akademija (dabar – Mykolo Romerio universitetas), teisės magistras

 

2000

ATF tarptautinė policijos akademija (JAV), kvalifikacijos kėlimas

 
 
 

2002

Nacionalinė policijos mokykla Suomijoje, kvalifikacijos kėlimas

 

2003

Nacionalinė policijos mokykla Suomijoje, kvalifikacijos kėlimas

 
 
 

2006

Tarptautinis policijos mokymo centras Lenkijoje, kvalifikacijos kėlimas

 

2007

Europos Policijos koledžas Vokietijoje, kvalifikacijos kėlimas

 
 
 

2007

Šiaurės Reino Vestfalijos Švietimo ministerijos mokymo ir personalo vadybos institutas Vokietijoje, kvalifikacijos kėlimas

DARBO PATIRTIS

 
 

1996

Marijampolės miesto ir rajono policijos komisariatas, kriminalinės policijos jaunesnysis inspektorius

 
 
 

1997

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Marijampolės zonos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Nusikalstamų susivienijimų kontrolės poskyris, inspektorius

 

1998-2001

Marijampolės miesto ir rajono policijos komisariato kriminalinė policija, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Marijampolės apskričiai 2-ojo nusikalstamų susivienijimų tyrimo skyrius, vyresnysis inspektorius

 
 
 

2001-2011

Kalvarijos policijos komisariatas, viršininko pavaduotojas kriminalinei policijai, komisaras

 

2012-2016

Kovos su korupcija policijos sistemoje padalinys, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Imuniteto skyrius, viršininkas, vyresnysis komisaras